Aktuality

PŘEJEME VŠEM NAŠIM PŘÍZNIVCŮM, KAMARÁDŮM I ZNÁMÝM KRÁSNÉ A VESELÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ A V ROCE 2018 HODNĚ ZDRAVÍ A SPOUSTU VESELÝCH ZÁŽITKŮ.

Kontakt

Ing. Ludmila Bednárová

+420 602 529 555

info@krouzkyliduska.cz


č.u: 214688816/0600

IČO: 60242817


Ateliér Ba-Ka-May

OP Koruna Liberec-centrum

Vítejte!

Jste na stránkách společnosti, která Vám umožní zajímavě využít volný čas vašich dětí i čas váš.

Pořádáme po celý rok mnoho kurzů a kroužků, pravidelných i jednorázových, pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.

Působíme v Liberci na několika školách a v ateliéru Ba-Ka-May v OP Koruna v Moskevské ulici. 

Během prázdnin pořádáme tábory příměstské i pobytové s různorodým zaměřením pro děti malé i velké. Například tábory s výcvikem jezdectví na koních, tvořivé tábory s rukodělnými výtvarnými činnostmi, taneční či hudební tábory.

Tvoříme a realizujeme výchovné programy pro školy i školky.

Dbáme na kvalitu a přátelskou atmosféru. Podporujeme tvořivost a kreativitu dítek i dospěláků. Preferujeme spolupráci a individuální přístup.

Naše společnost je velmi mladá, ale máme v oblasti organizování volnočasových aktivit 18 let zkušeností a praxe.